Over onze Huiswerkbegeleiding

In onze huiswerkbegeleiding staan rust, aandacht voor de individu en inhoudelijke kennis van de schoolvakken centraal.Onze medewerkers bestaan uit excellente studenten van de Universiteit en hogeschool die het dichtst bij de middelbare school in kwestie staat. Wij selecteren onze medewerkers op inhoudelijke kennis van de schoolvakken maar ook op sociale vaardigheden. Onze medewerkers worden getraind in didactische vaardigheden.

Voor huiswerkbegeleiding hanteren wij een ratio van gemiddeld 1:7. Daarnaast streven wij er naar dat er zowel begeleiders aanwezig zijn met een alfa als met een bèta achtergrond. Op deze manier borgen wij zowel inhoudelijke als didactische kwaliteit.

 Hoe ziet een middag huiswerkbegeleiding eruit?

Wanneer de huiswerkbegeleiding begint maken we samen met de leerling een planning waar hij of zij die middag aan gaat werken. Zodra de leerling een vraag heeft staat er altijd een begeleider klaar om te helpen. Door de kleinschaligheid is de aandacht die leerlingen krijgen zo intensief als nodig en kunnen we zorg dragen voor alle aspecten die belangrijk zijn voor goede resultaten op school. Naast uitleg en overhoren vinden wij het ook belangrijk om studievaardigheden en planningsvaardigheden bij te brengen. Dit noemen wij: ‘leren leren’ en ‘leren doseren’.

Aan het einde van de huiswerkbegeleiding bespreken we met de leerling wat hij of zij heeft bereikt en maken we alvast afspraken voor de volgende keer. Wij houden nauw contact met school over de voortgang en koppelen met regelmaat terug naar de ouders.

Op weg naar betere resultaten op school!

Samen met leerlingen, ouders en school werken wij aan betere resultaten op school voor nu en de toekomst. Tijdens onze huiswerkbegeleiding doen wij ons uiterste best om leerlingen zo goed mogelijk te helpen. Toch moet een leerling het uiteindelijk zelf doen. Door goede afspraken en goede samenwerking stellen wij alle vertrouwen in een betere resultaten van de leerling op school!