Lenteschool Gerrit Rietveld College 2018


Waarom lenteschool?

Sommige leerlingen op het Gerrit Rietveld College staan er qua cijfers nu niet goed genoeg voor om het schooljaar goed af te ronden. Voor een deel van van hen kan de lenteschool hier uitkomst bieden. Kern van de lenteschool is dat deelnemende leerlingen in de tweede week van de meivakantie naar school komen om onder begeleiding hard te werken aan een vak waarvoor ze nu een laag gemiddeld cijfer hebben. Aan het einde van de week krijgt elke leerlingen een toets waarmee het gemiddelde cijfer kan worden verbeterd. Hierbij geldt:

Onderbouwleerlingen – het cijfer vervangt in principe 1 óf 2 cijfers uit PTO.

Bovenbouwleerlingen – het cijfer vervangt in principe 1 cijfer uit PTA.


Voor wie is de lenteschool bedoeld?

De lenteschool is bedoeld voor leerlingen van het Gerrit Rietveld College die te lage cijfers hebben om zonder meer over te gaan. Met de uitslag van de lenteschool moet er echter wel perspectief kunnen ontstaan om het schooljaar te halen. Leerlingen met heel veel onvoldoendes kunnen daarom niet deelnemen. Een ander belangrijk criterium is dat leerlingen goed gemotiveerd moeten zijn en zich aan het programma van de lenteschool willen committeren. Het is niet mogelijk voor leerlingen of ouders om zelf aan te melden. Mentoren kunnen een verzoek indienen via de afdelingsleider. Het aantal plekken voor de lenteschool is beperkt.

Programma, tijd en plaats

De lenteschool vindt in het Gerrit Rietveld College plaats gedurende de tweede week van de meivakantie (7 t/m 11 mei). Leerlingen nemen elke dag deel aan de lenteschool. Dagen zijn opgedeeld in een ochtendprogramma (9.30 tot 12.30, incl kleine pauze) en een middagprogramma (13.15 tot 16.15 incl. kleine pauze). Tussen beide sessies is er een pauze van 45 minuten. Het is belangrijk dat leerlingen zelf hun lunch meenemen voor tijdens de pauzes.

Afhankelijk van het niveau en de hoeveelheid stof die leerlingen moeten bijwerken, wordt dagelijks een volledige dag of een gedeelte hiervan lenteschool gevolgd. Hoeveel leermomenten er nodig zijn wordt doorgegeven door de mentor of vakdocent. Tijdens het intakegesprek maken we hierover definitieve afspraken.

De laatste dag van de lenteschool, op vrijdag, krijgt iedere deelnemende leerling een toets waarmee het gemiddelde cijfer van het lenteschool vak kan worden opgehoogd, waardoor er een grotere kans ontstaat om het schooljaar met goed gevolg af te ronden.

Verdere informatie

Leerlingen die door de school zijn aangemeld voor de lenteschool krijgen +- half april bericht. Voordat we van start gaan willen wij graag individuele intakegesprekken voeren met leerling en ouder(s) zodat voor iedereen duidelijk is wat hij/zij kan verwachten. Tijdens dit gesprek wordt het programma en doel van de lenteschool duidelijk uitgelegd en is er ruimte om vragen te stellen. 

Voor dringende vragen vooraf kunt u alvast contact met ons opnemen via: info@klasse-educatie.nl.